Menú

Titols i resum a tot arreu
Dissabte 21 i  Diumenge 22 de març 2020

Alt Urgell:


Josa de Cadí al Cadinell, pel coll de Jovell

Inscripcions i informació: Secretaria SEFM
Data: 21/03/2020
Hora: 07 : 00
Duració: 2 Dies 
Localització: Alt Urgell
Contacte: Secretaria SEFM

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva