Menú

Titols i resum a tot arreu
Dissabte 25, de gener de 2020

Barcelonès:

Rec Comtal, Montcada Bifurcació, Reixegó, Trintat Vella

Més info: Secretaria SEFM
 
Data: 25/01/2020
Hora: 08 : 00
Duració: 4 Hores 
Localització: Barcelonès
Contacte: Vocal d'Activitats

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva