Menú

Titols i resum a tot arreu
Dissabte 5 d'octubre de 2019

Barcelonès

Sessió pràctica 
Parc del Besos

horari a concretar

Més info: Secretaria SEFM
 
Data: 05/10/2019
Hora: 08 : 00
Duració: 4 Hores 
Localització: Barcelonès
Contacte: Vocal d'Activitats

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva